Home

ተሳትፎን ተጠቃምነትን አባላት ማሕበር መናእሰይ ትገራይ

i. ተሳትፎ ኣባላት ማሕበር መናእሰይ ኣብ ምንጋስ ሰናይ ምሕዳርን ህንፀት ዴሞክራስን

ማሕበር መናእሰይ ትግራይ ካብ ዘለዎ ራእይ፣ካብ ዝሓዞ ልኡኽን ዘነፀሮም ዕላማታትን ብምብጋስ ካብ ዝሰርሖም ዘሎ ስራሕቲ እንትረአ ድማ ኣብ ዝኾነ ብርኪ ፈፃሚ ኣካል ንህዝቢ ብፍላይ ድማ ንመንእሰይ ተጠቃምነት ዕንቅፋት ዝኾኑ ነገራት እንዳነፀረ ስእነት ሰናይ ምምሕዳር፣ ክራይ ኣካብነትን ኣድልዎን ወገንነትን እንዳተቓለሰ ብፍላይ ፍትሓዊ መሬት ሽግሽግ፣ መጠሻ ዕደላን ጐቦ መቐሎን፣ መስርሒ ቦታን ልቓሕን መንእሰይ ክረክብ ሰፋሕቲ ስራሕቲ ክሰርሕ ኪኢሉ እዩ።

ማሕበር መናእሰይ ትግራይ መንእሰይ ክልልና ዝጠቕምዎ ፖለቲካዊ ውድባት ነፃ ኾይኑ ክመርፅ ሰፋሕቲ ምልዕዓል ብምግባር ፈለማ ክምዝገቡ ድሕሪኡ ድማ ከድምፁ ኣብ ዝገበሮ ምንግስቓስ ኣብነት ናይ 2002 / መረፃ ብሰላም ንክዛዘምን ዝተመዝገበ ንኸድምፅን ብዝገበሮ ፃዕሪ 225,960 ኣባላትና ዝጠቕሞም ፖለቲካዊ ውድብ ድምፂ ከምዝሃቡን 625 ድማ ብተዓዛብነት ተዋፊሮም ብፅሒቶም ከበርክቱ ኪኢሎም እዮም።

 

 

ሚያዝያ 12/2005 ዓ/ም

7ይ ስሩዕ ጉባኤ ማሕበር መናእሰይ ትግራይ(ጉባኤ ሕድሪ) ብዓወት ተዛዚሙ

እዚ “ጉባኤ ሕድሪ” ብዝብል ስያመ ተሰኒዩ ንኣስታት ክልተ መዓልቲ ካብ ዕለት 10 ክሳብ 11 ሚያዝያ 2005 ዓ/ም ዝተሳለጠ እንትኸውን ካብ መላእ ትግራይ ዝተወፃፅኡ መናእሰይ ዕዱማትን መሓዙት ውዳበታትን ተሳቲፈሙሉ እዮም።መኸፈቲ መደረ ዘስመዐ ኣቦወንበር ቦርድ ማሕበር መናእሰይ ትግራይ መንእሰይ እያሱ ተስፋይ እዚ ጉባኤ ኣብ ፅባሕ መስዋእቲ ዓብዪ መራሒናን መበል 11 ዕዉት ጉባኤ ህ.ወ.ሓ.ትን ምዃኑ ፍሉይ ይገብሮ ምስበለ መናእሰይ ትግራይ ብዘጋጠሞም መሪር ሓዘን ከይተሰኮኑ ብሕራነ ሕድሪ ጀጋኑ ሰማእታት ዘፈፅሙሉ ኣጋጣሚ ከምዝኾነ የረድእ።ብተወሳኺ መንእሰይ እያሱ እዚ ጉባኤ ተሳትፎን ተጠቃምነትን መናእሰይ ንምርግጋፅ ዝካየድ ዘሎ መድረኸ ምዃኑ ገሊፁ።

ኣብቲ ስነ-ስርዓት ተረኺቦም መደረ ዘስምዑ ክቡር ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣይተ ኣባይ ወልዱ ብወገኖም ኣብ ልምዓታዊ ውራይን ህንፀት ዲሞክራስን ግደ መናእሰይ ዕዙዝ ምዃኑ ብምግላፅ ኩሉ መንእሰይ ሰራዊት ለውጢ ክኸውን ፀዊዖም።እዚ ጉባኤ ሕድሪ መለስ ዝተሸከመ ሓላፍነት ዝሓትት ዓብዪ መድረኸ እዩ ዝበሉ ኣይተ ኣባይ ወልዱ ብቑዓት መራሕቲ ንክመርፁ ብምልባው ውድቦም ህ.ወ.ሓ.ትን  መንግስቶምን ድማ ኣብ ጎኖም ከምዝስለፍ ቃል ኣትዮም እዮም።

 

ኣብቲ ጉባኤ ተረኺቦም ሕድሪ መለስን ካልኦት ሰማእታትን ንምፍፃም ኣብ ጎኒ ማሕበር መናእሰይ ትግራይ ብምስላፍ ዓቐምና ፀንቂቕና ክንቃለስ ኢና ብምባል ድጋፎም ዝገለፁ ‘ውን ተወከልቲ ፌደሬሽን ሊግ መናእሰይ ሊግ ህ.ወ.ሓ.ትን ካልኦት ማሕበራት መናእሰይን ዝተፈላለዩ ክልላት ሃገርናን እዮም።

7ይ ስሩዕ ጉባኤ ማሕበር መናእሰይ ትግራይ ኣብ ዝነበሮ ዋዕላታት ፀብፃብ ስራሕን  ኣብ ዙርያ መማሓደሪ ደምቢ እቲ ማሕበር ኣቕሪቡ   ዕሙቐ  ምይይጥ ድሕሪ ምክያድ መረፃ ኣመራርሓ ቦርድን ካልኦትን መርሃ ግብርታትን  ብምስላጥ ብዓወት ተዛዚሙ።

 

ማሕበር መናአሰይ ትግራይ ካብ ሚያዝያ  10-11/2005 ዓ/ም 7ይ ስሩዕ ጉባኤ እቲ ማሕበር  ኣብ ከተማ መቐለ ንምክያድ ኣብ ምሽብሻብ ይርከብ።

Tigray Youth Association is on the way to conduct its 7th congress from Apr. 18-19/2013 in Mekelle.
 

 Click here to read the English version

ማሕበር መናእሰይ ትግራይ ብልዕሊ 9.8 ሚልየን ብር በጀት ኣብ ከተማ አላማጣ ኩለመዳይ መዘናግዒ መናእሰይ ንምህናፅ እምነ ኩርናዕ ኣንቢሩ።

ማሕበር መናእሰይ ትግራይ ማሕበራዊን  ቁጠባዊን   ተጠቃምነት መናእሰይ  ብምርግጋፅ  ዓንዲ ሑቐ እዛ ሃገር ኮይኖም ዝድለ  ምዕባልን ዕቤትን ንከምፅኡ ኣካላዊን ኣእምሮኣዊን ምህናፅ ወሳኒ እዩ። ብመሰረት እዚ ድማ እቲ ማሕበር ኣብ  ዝተፈላለዩ ዞባታት  ክልልና  ኩለመዳይ መዘናግዒ መናእሰይ ይሃንፅ ብምህላዉ  3 ለካቲት 2005 ዓ.ም ኣብ ከተማ አላማጣ እምነ ኩርናዕ ኣምቢሩ።  እቲ ብምትሕብባር ማሕበር መናእሰይ ትግራይን  ምምሕዳር ከተማ ኣለማጣን ዝህነፅ ’’ኩለ መዳይ መዘናግዒ መናእሰይ  ፍረ  ሰዉኣት ልዕሊ 9.8 ሚልዩን ብር በጀት ዝወድእ እዩ።

 


 

ኣብቲ ስነ- ስርዓት ምንባር እምነ ኩርናዕ ዝተረከቡ ከንቲባ ከተማ ኣላማጣ ኣይተ ገ/ትንሳኤ ፍስሃ እቲ ዝህነፅ መዘናግዒ መናእሰይ መናእሰይ ከተማ ኣላማጣ ብስነ ምግባር ተሃኒፆም ተረከብቲ ዓዲ ንክኮኑ ዝለዓለ ሓገዝ  ክህልዎ እዩ ምስ በሉ እቲ ማእከል ንምዝዛም ህዝብን ምምሕዳርን ከተማ አላማጣ ልዕሊ 40 %  ህንፀት እቲ ማእከል  ከምዝሽፍኑ  ሓቢሮም ።

 


 

ምክትል ሓላፊ ቢሮ ጉዳይ መናእስይን ስፓርትን ትግራይ ኣይተ ኣብርሃ ገ/ዋህድ መንግስቲ ማእከላት መናእሰይ  መናእሰይ ዝለምዕሉ ባይታ ጌይሩ ብምዉሳድ ዝሓንፅፆ ልምዓት ፓኬጅ መናእስይ ተግባራዊ ይኸዉን ከምዘሎን  ከም ኣካል ናይዚ  ማሕበር መናእስይ ትግራይ ብደረጃ ክልል ይሃንፀን  ካብ ዘለዋ  ማእከላት መዘናግዒ መናእስይ’’ኩለመዳይ  ማእከል መዘናግዒ  መናእሰይ ፍረስዉኣት ‘ ሓንቲ ምኻና ገሊፆም።

 


 

ነባሪ ከተማ አላማጣ    መንእሰይ ፈንታዉ ብርሃኑ ድሕሪ ምንባር እምኒ ኩርናዕ ማእከል መዘናግዒ መናእሰይ ከተማና ናይ ነዊሕ  እዋን ሕቶ ኮይኑ ከምዝፀንሐን ሐዚግን ማሕበረና ምስ ምምሕዳር ከተማና ብምትሕብባር ንሕቶና ምላሽ  ብምሃቡ  መንእሰይ ከተማና  ዝያዳ ተረባሒ ዝገብር እዩ’ሞ ኩሉ መንእሰይ ኣብ  ምዝዛም እቲ ህንፀት እጃሙ ከበርክት ፀዊዑ።

ብምቕፃል   ኣማካሪ  ዋና አመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ኣይተ አማኑኤል አማረን አቦ መንብር ማሕበር ነጋዶ ከተማ ኣላማጣ ሓጂ ኑሩሑሴን  ዑቕባረቢን   ተመሳሳሊ ሪኢቶ ሂቦም እዩም።

 

Click here to read the English version

ማሕበር መናእሰይ ትግራይ  ካብ ሚኒስተር ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ፣ህፃናትን መናእሰይን  ሽልማት ረኺቡ

ማሕበር መናእሰይ ትግራይ  ኣብ  ውሽጢ ህንፀት  ዲሞክራያዊ ስርዓት  ኩለ-መዳያዊ ተሳትፎን ተጠቃማይነትን መናእሰይ ኣብ ምድንፋዕ ንዘበርከቶ ዕዙዝ ግደን ንዘመዝገቦ ውፅኢትን  ኣብ ወርሒ ሕዳር 2005 ዓ/ም  ካብ ሚኒስተር ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ፣ህፃናትን መናእሰይን ሽልማት ፅዋዕን ወረቐት ምስርን ተበርኪትሉ።

 


 

 
« StartPrev1234NextEnd »

Page 1 of 4

Rate TYA's Progress

Rate TYA's Progress
 

Time

Who is online?

We have 1 guest online


share this site

Share on facebook

All rights Reserved Tigray youth Association!.
Designer and Developer: Haileselassie Tsegay

Website counter